1 Comment

Özellikle Ufuk Akçiğit ile Türkiye'de regülasyon start-up ilişki modellemesi hakkında bir youtube yayını çok güzel olur. Merih Ercilasun anmasında Türkiye'den yeterince bahsedememişti.

Bülten için çok teşekkürler, iyi seneler

Expand full comment