1 Comment

Türkiye'nin Marc Benioff'u Nevzat Yalçın olabilir

Expand full comment